Vingeskilt

Vingeskilt brukes i lokaler med lengre ganger o.l. slik at man lett kan se budskapet på skiltene når man kommer inn.