Befalets Fellesorganisasjon

DU forsvarer landet – vi forsvarer DEG! er slagordet til Befalets Fellesorganisasjon.

For å få vist frem sitt budskap har vi helfoliert en av Deres skaphengere som nå blir godt synlig langs veien.