Besøksenter Våtmark, Avdeling Ørland

Profilering av et av nasjonalt våtmarkssenter, med fokus på fugler og naturopplevelser.