Besøkssenter Våtmark Ørland

Film om Rusasetvatnet og historien rundt det gamle Austrått og gjenåpning av Rusasetvatnet.