Fosen Renovasjon Næring

Da Fosen Renovasjon Næring gikk til anskaffelse av en helt ny representasjonsbil kom de til oss for å få den dekorert. Oppdraget var klart; Begge logoelementene deres måtte med, og det måtte komme frem at de jobber med næringsavfall over hele Fosen. Derfor monterte vi både logoen og hånden med treet, som de er blitt så kjent for, på begge sidene av bilen. I tillegg monterte vi teksten “Næringsavfall fra hele Fosen” på panseret. Resultatet ble derfor en bil merket med både fargene og symbolene til Fosen renovasjon, noe som gjør den lett gjenkjennbar når den kjører rundt på Fosen.