www.blimedno.no

Blimedno er et prosjekt bygd på barnas premisser, hvor man prøver ut ulike tiltak som skal forhindre frafall i idrettsmiljøene. Vi har levert hjemmesider for blimedno.no.