Broks Shipping

Av og til hender det at våre kunder kommer innom med skisser de ønsker å få utarbeidet til å bli en logo. Broks Shipping gjorde nettopp dette og resultatet ble ny logo som fungerer på alle flater.