FlexBase

Da bedriften FlexBase ble startet utarbeidet vi bedriftens logo, profilmanual og nettside. Her presanteres profilmanualen og nettsiden. Disse er designet for å gjenspeile friskheten bak det innovative konseptet, og er bygget på elementer fra logoen. I tillegg er utformingen av nettsiden enkel og modulbasert, akkurat slik som FlexBase. Vil du se mer av det ferdige resultatet kan du klikke deg inn på www.flexbase.no.