FlexBase

FlexBase AS er en nasjonal virksomhet som tilbyr prefabrikkerte modulbygg med høy bokvalitet. Med fokus på byggeklosser og miljøvennlige løsninger utviklet har vi utviklet en sprek logo som er godt synlig.