Fosen Brann- og Redningstjeneste

Profilering av de-ice bil for Fosen Brann- og Redningstjeneste.