Fosen Brann- og Redningstjeneste

Bildekor i refleks for god synlighet i trafikken.