www.renovasjon.no

Fosen Renovasjon Næring ønsket å bruke samme mal som Fosen Renovasjon på sine nye hjemmesider, men samtidig skulle man ha mulighet til å enkelt skille de to sidene fra hverandre. Resultatet ble en lyseblå side med grønne detaljer og små endringer i designet.

På hjemmesidene til Fosen Renovasjon Næring har man mulighet til å laste ned PDFer av alle produkter og sorteringsveiledere.

www.renovasjon.no