www.fosenrenovasjon.no

På hjemmesidene til Fosen Renovasjon blir du daglig oppdatert av deres driftsmeldinger, du kan laste ned tømmekalender for den plassen du befinner deg på i Fosen, og de legger ut nyheter med jevne mellomrom.