J.A. Berg

På oppdrag fra J.A. Berg har vi designet ny logo, med en tydelig referanse til deres virksomhet – nemlig bilverksted.