Marine Harvest NJORD

Marine Harvest er Norges største oppdrettsselskap. De har virksomhet langs hele norskekysten, og holder også til på Fosen. Til deres avdeling Marine Harvest Persflua fikk vi forespørsel om å lage et kjennemerke for en av deres skip; Njord. Merket skulle tydelig vise at skipet tilhørte Marine Harvest, men det skulle også symbolisere skipets bruksområde, samt referere til skipets norrøne navn. Derfor ble det benyttet en viking for å symbolisere navnet, fisker for å referere til skipets bruksområde og Marine Harvest sin logo for å tydelig vise hvilket selskap skipet tilhører.