Metro

Vi har utarbeidet logo/identitet for Metro AS.

Logofargene er delt inn i tre kategorier:
Oransje – Original
Grønn – Skala
Blå – Premium

Les mer om kategoriene på -> www.metro-as.no

Metro er opptatt av å bygge attraktive boliger der folk vil bo. De ønsker å tilby «En bolig for alle» tilpasset ulike menneskers prioriteringer og behov. Bruk av lokal arbeidskraft og lokale leverandører er en viktig del av Metros arbeide, slik at alle ledd i prosessen oppleves trygg for deres kunder og samarbeidspartnere.