Norges største Segwaypark

Punch Reklame eier Norges største Segwaypark!

I 2014 gikk Punch Reklame til innkjøp av 18 stk Segway. Utleie driftes av Ørland Kultursenter og Segwayene blir flittig brukt av både lokalbefolkning og turister.

Det lokale næringsliv har med sitt engasjement, og ved kjøp av profileringspakker, muliggjort denne utleiemodellen på Ørland. Samarbeidende aktører synliggjøres i gatene og nærmiljøet på en utradisjonell måte.

For utleie, ta kontakt med Ørland Kultursenter: 72 52 55 10 / 72 51 55 14