Ørland Lufthavn

Ørland lufthavn (OLA) er en sivil lufthavn som ligger på Brekstad i Ørland kommune. Lufthavna har eksistert i flere år, men har aldri (som vi vet) hatt en egen identitet. Dette har vi nå hjulpet dem med og håper Lufthavna blir å synes godt i tiden fremover.