Ørland Sparebank

Animasjonsfilm for Ørland Sparebank, med fokus på nye tilflyttere.