Stokksund Oppvekstsenter

Stokksund oppvekssenter er skolen og barnehagen for de ungene som bor i Stokksunds-området. Punch Reklame står for utarbeidelse og montering av vindusdekor.