Takhengt banner

Få frem ditt budskap ved bruk av takhengte bannere! Størrelse på banner tilpasses etter plassen det skal henge.