Taktiske tavler

For Fosen Brann og Redningstjeneste har vi produsert taktiske tavler. Oppsettet til tavlene er basert på 7-trinnsmodellen og lages med lokale tilpasninger etter behov og ønske. Tavlene er produsert i både størrelse A4 og A5.