Ungdommens Hus

I forbindelse med nyåpning av “Månen” Ungdommens Hus på Brekstad, designet vi logo for bygget. Logoen skulle være leken og enkel med spreke farger.