www.fosenkraft.no

Fosen kraft hadde behov for en nettside som viste tydelig hva de holdt på med, og hvor informasjon var lett å finne. På www.fosenkraft.no blir du jevnlig oppdatert med både driftsmeldinger og nyheter. Informasjonen de legger ut på sine hjemmesider linkes i tillegg opp mot deres facebookside.