www.fosenkraftnett.no

www.fosenkraftnett.no bli du jevnlig oppdatert med driftsmeldinger. Driftsmeldingene er linket fra deres moderside www.fosenkraft.no.